Hudba ve výuce angličtiny

Využíváte hudební inteligenci pro výuku jazyků? aneb hudba jako klíčový prostředek ve výuce angličtiny

Podle Gardnerovy teorie o typech inteligence je „music smart“ (hudební inteligence) u dětí školního věku silně rozvinutá. Když hudbu spojíme s vhodně zvolenými aktivitami, stává se něčím víc než zpestřením na úvod a na závěr. Hodiny s využitím hudebních aktivit žáky baví, žáci přirozeně vstřebávají gramatiku, výslovnost, intonaci, slovní zásobu. Hudba také posiluje kladný vztah k učení samotnému.

Komu je dílna určena: vyučujícím angličtiny 1. stupně, učitelé 2. stupně jsou vítaní, metoda je použitelná i v jiných jazycích; teoretická část bude v češtině, příklady z praxe v angličtině Co se bude na dílně dít, jak se bude pracovat: ukážeme si na konkrétních příkladech, k čemu všemu lze využít písničky, říkanky a rýmy (chants), některé z nich si vyzkoušíme na vlastní kůži a hrdlo.

lektor: Viktorie a Jaroslav Petřiví
učitelka AJ a učitel ICT, ZŠ Dobronín