GDPR

Ochrana soukromí je záležitostí  důvěry a vaše důvěra je pro nás důležitá. Respektujeme vaše soukromí a při zpracování vašich osobních údajů dodržujeme zákonná právní předpisy týkající se ochrany osobních údajů, zejména tzv. GDPR (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)).

1. Data a jejich využití

EDUStaňkov zpracovává uživatelská data za tímto účelem:

Registrace – pro zpracování vaší registrace na akci zpracováváme údaje typu: jméno, příjmení, titul, adresa, e-mail, telefon. Jedná se o data zpracovávaná pro účely plnění smlouvy uzavřené prostřednictvím internetového formuláře.

Veškeré údaje uvedené na přihlášce účastníka akce nebudou poskytnuty třetím osobám v souladu s ust. § 7 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti ve znění účinném od 1. 7. 2017.

Cookies – pro účely zlepšení našich on-line služeb využíváme soubory cookies. Jedná se o malé soubory ve vašem počítači sloužící k identifikaci uživatelů. Tyto soubory slouží k zajištění správné funkčnosti stránek, k zapamatování identifikačních údajů účastníků akce nebo k analytickým účelům portálů. Využívání souborů cookies je možné omezit v nastavení vašeho prohlížeče, což však může vést ke snížení funkčnosti stránek.

Výše uvedené údaje zpracováváme po dobu aktivní objednané akce a po dobu 5 let od ukončení objednané akce. V případě zpracování osobních údajů na základě uděleného dobrovolného souhlasu po dobu 5 let od udělení souhlasu.

2. Zabezpečení dat

Ochrana vašich údajů je pro nás klíčová, proto vynakládáme maximální úsilí pro zajištění jejich bezpečnosti. Plně využíváme technická i organizační opatření pro prevenci neoprávněného přístupu k těmto datům a zamezení jejich zničení nebo zneužití. Způsoby zabezpečení vašich dat jsou také pravidelně kontrolovány.

3. Práva subjektů

Nad svými osobními údaji neztrácíte kontrolu. Můžete k nim kdykoliv přistupovat nebo je opravit. Jako subjekt zpracování osobních dat máte také následující práva: právo na potvrzení o zpracování, na opravu, výmaz, omezení zpracování, přenos, námitku proti zpracování, podat stížnost u dozorového úřadu. V případě zpracování na základě uděleného dobrovolného souhlasu také právo kdykoliv tento souhlas vzít zpět.

V případě dalších dotazů ohledně zpracování osobních údajů nás můžete kontaktovat na e-mailové adrese info@edustankov.cz