Co bude letos?

Opět našlapané workshopy – od gramotností přes konkrétní aplikace až bubnování.

Opět bude nabídka i v době mimo workshopy.

Opět bude něco k zakousnutí.

Opět bude domácká školní atmosféra.

A opět se na vás těšíme!