Minecraft

Kostičkový svět se stává velkým fenoménem a zná jej každý žák základní školy. Proč toho nevyužít a nezačlenit Minecraft do výuky. Vždyť gamifikace výuky je označována jako jeden z 5 trendů, které ovlivní v nejbližší budoucnosti vzdělávání. Podívejte se na to, jak Minecraft můžete využít ve výuce matematiky, biologie, programování, dějepisu a dalších předmětů.

Workshop bude probíhat pro zájemce průběžně během dne.

lektor: Karel Rejthar
učitel ICT, SŠ zemědělská a potravinářská Klatovy, lektor SmartEdu s.r.o.