Využití otevřených dat ve vzdělávání

Učíte ICT, matematiku, dějepis, zeměpis, občanskou nauku, nebo jiné předměty, a nemáte aktuální informace o daném tématu? Nevadí, díky otevřených datům si vytvoříte vlastní grafické znázornění, včetně mapových údajů a vše vypublikujeme na web. Živé ukázky desítek vizualizací které využíváme ve výuce.

Účastníci budou potřebovat NB a na něm předem nainstalovaný Power Bi Deskop.

lektor: Karel Rejthar
učitel ICT, SŠ zemědělská a potravinářská Klatovy, lektor SmartEdu s.r.o.