Není zvíře jako zvíře

(schéma jako téma aneb anotace se závorkami)

V uších má teploměr a je mistr světa v boxu. (Nebo je to jinak?) Přijďte prozkoumat, jaké možnosti nabízí mladším dětem práce s nelineárními texty a odhalíte, o kom je tu řeč. Čeká nás sada čtyř na sebe navazujících (zajímavých) zvířecích lekcí (prvouka & čtení) se zvyšující se náročností a různou mírou dopomoci (ukázkově individualizujeme), které se všechny točí kolem schémat. Prolistujeme knihy (které si hned budete chtít koupit), podíváme se na výkony žáků a na to, jak se během práce se schématy proměňovaly. A nakonec zjistíme i to, který savec má pírko, komu se říká lesní záchranka a kdo se nezpotí, ani když se dostane do maléru…

lektor: Pavlína Loňková
učitelka (především) 1.st, ZŠ Háj ve 
Slezsku