Využití Google formulářů a tabulek …

Využití Google formulářů a tabulek k rychlému odevzdání odpovědí a následnému vyhodnocení či publikování výsledků.
Vytvoříme si Google formuláře, vyzkoušíme si základní funkce pro tvorbu, funkčnost i vzhled formulářů, formuláře si vysdílíme a ukážeme si, jak zveřejnit odpovědi na webu. Ukážeme si, jak přehledně zobrazit odpovědi a třeba i to, jak zbavit respondenty strachu ze špatné odpovědi. Můžeme si vytvořit i jednoduchý kvíz a obodovat odpovědi.
Budeme potřebovat počítač/tablet a Google účet, vytvořte si ho předem.

lektor: Roman Podlena
učitel Inf + Ma, GML Brno