Známky jako úplatek

Představíme si základní principy formativního hodnocení, nejznámější techniky pro rychlou zpětnou vazbu (s technologiemi i bez) a dotkneme se výhod vrstevnického hodnocení.
Společně nahlédneme především na proces tvorby cílů ve vztahu ke kritériím a tvorbu cílů napříč předměty v rámci školy.
Ukážeme si také, jak může správná a společná formulace cíle ulehčit učiteli následné hodnocení.

lektor: Milan Khas
učitel Inf, HV, ZŠ Staňkov